Online prihláška

Javorová 4, 974 09 Banská Bystrica
0903 369 963 |  info@tktlaciarik.sk

Sme tenisová škola pre každé dieťa

U nás nemusíte platiť mesačné paušály – zaplatíte len za uskutočnené tréningy, ktoré radi prispôsobíme vašej rodine.

Nemusíte sa trápiť odkiaľ na tenis vezmete, zapožičiame kvalitný výstroj.

Starosti, ako bude postarané o vaše dieťa taktiež zahoďte za hlavu. U nás netrénujú brigádnici. Naši tréneri majú vysokoškolské pedagogické vzdelanie. Sme férová tenisová škola v Banskej Bystrici.

Tenisová škola od roku 2001 v Banskej Bystrici

Tenis je naša vášeň, zábava, aj práca od roku 2001 kedy sme založili tenisový klub Tlačiarik s cieľom vytvoriť v Banskej Bystrici priestor pre malých tenistov. Naša filozofia bola postavená na vybudovaní tenisového klubu, ktorý bude umožňovať deťom prežiť plnohodnotné detstvo pozostávajúce nielen z rodinných a školských povinností ale aj zdravého pohybu, zmysluplného využitia voľného času a rozvoja ich osobnosti.

Učíme deti milovať pohyb, zabávať sa tenisom a nájsť si nových kamarátov. Sme tenisová škola pre všetky deti.

Tenis pre deti

Letné prázdniny treba prežiť naplno. Letné tenisové tábory sú plné slnka, zábavy, tenisu a krásnych spomienok.

Tenisové tábory

Príďte si s priateľmi zahrať tenis. Zabavíte sa a zhodíte zo seba každodenný stres. Všetko zariadime.

Tenis pre dospelých

Nevyhrali sme grandslam, nevychovali olympijského víťaza. Každý náš zverenec však dosiahol po čom túžil.

Naše úspechy

Novinky, aktuality

Kondičná príprava

Aj v tomto školskom roku sme pre Vás pripravili kondičné tréningy vo forme plávania a lyžovania. Prečítajte si viac ... 

Konkurz na miesto riaditeľa SCVČ

TK Tlačiarik o.z. vyhlasuje konkurz na miesto Riaditeľa centra voľného času

a) názov zamestnávateľa vrátane obce, kde je sídlo zamestnávateľa,

-Súkromné centrum voľného času Tlačiarik, Banícka 52,97405 Malachov

 b) funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,

-Riaditeľ centra voľného času

 c) kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu,

       absolvovanie prvej atestácie ( pre príslušnú kategóriu a v odbore vzdelania – príslušný študijný odbor, študijný program požadovaného stupňa vzdelania ),

       podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo najmenej päť rokov odbornej činnosti mať ku dňu uskutočnenia výberového konania ( § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.),

       bezúhonnosť – výpis z registra trestov  ( § 9 zákona č. 317/2009 Z.z. ),

    zdravotnú spôsobilosť – potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na vykonávanie pozície  ( §  10 zákona č. 317/2009 Z.z. ) 
      ovládanie štátneho jazyka ( § 11 zákona č. 317/2009 Z.z.),

 d) iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou,

-práca na čiastočný pracovný úväzok

 e) zoznam požadovaných dokladov,

       doklady o vzdelaní, vrátane prvej atestácie,

      výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

      potvrdenie o pedagogickej praxi a o odbornej praxi u odborných zamestnancov,

      preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon práce riaditeľa telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti - potvrdenie,

      návrh koncepcie rozvoja školy alebo školského zariadenia

     profesijný životopis,

      motivačný list,

      súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania ( podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov).

 f) dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.

-prihlášky posielajte písomne na adresu Mgr.Cholvádova K., TK Tlačiarik o.z., Javorová 4, 97409 Banská Bystrica  do 11.8.2016 .

Najčastejšie sa nás pýtate...

Koľko nás bude stáť tenisová škola pre dieťa?

Môžeme vás ubezpečiť, že sme tenisová škola s reálne najnižšími nákladmi. Na začiatok vám pomôžeme s tenisovou výstrojou a neskôr si sami nastavíte náklady tak, aby vyhovovali rodinnému rozpočtu a dieťa malo koníček. 

Koľko môže dieťa trénovať?

Tenisové tréningy nastavujeme všetkým zverencom tak, aby nenarušili školské a domáce povinnosti. Všeobecne platí, že v mladšom veku 5 - 6 rokov, je vhodné trénovať 2-krát do týždňa po jednej hodine. Po získaní správnych návykov počet tréningov odporúčame zvýšiť.

Môžem dieťa trénovať aj keď chodí do tenisovej školy?

Samozrejme. Musíte mu však zdôrazňovať a pripomínať rovnaké veci ako jeho tréner. V opačnom prípade spravíte dieťaťu v hlave zmätok a skomplikujete prácu trénera. Menej je v tomto prípade viac a pokiaľ chcete byť aktívny, konzultujte svoju iniciatívu s trénerom.

tlačítko Online prihláška na tenis pre dieťa

Rozvrh tréningov platný od 17. októbra 2016.

tlačítko rozpis tenisových tréningov

Trénujeme na kurtoch v Mestskom parku.
Pondelok - piatok od 16.00 - 19.00 h

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

© 2015 Tenisová škola Stanislav Cholvád. Mobil: 0903 369 963 | E-mail: info@tktlaciarik.sk